Mjölby kommun

Satsning på rehabilitering av sjuka äldre

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 13:39 CET

Mjölby kommun har beviljats statliga medel med 1,3 miljoner kronor för att förstärka vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Medlen ska användas för att stödja omsorgsnämdens projekt "Rehabilitering för trygghet och livskvalitet". Projektet startade i januari 2006 och är en stor satsning för bättre kvalitet inom äldreomsorgen i Mjölby kommun.
Personalförstärkningar

Statsbidraget kommer att användas för att anställa fler personal på Slomarps Rehabiliteringscentrum. Rehabliteringscentrum tar emot utskrivningsklara patienter med omfattande vård- och omsorgsbehov. I projektet ingår också att ett antal nya korttidsplatser/växelvårdsplatser på Kungshöga äldreboende.

- Syftet med projektet är att genom förbättrad rehabilitering återge den enskilde äldre sina förmågor, självförtroende och oberoende, säger Cecilia Larsson, omsorgschef i Mjölby kommun.

- Vissa personalförstärkningar är redan genomförda. En ny arbetsterapeut och en ny sjukgymnast har anställts. Två biståndshandläggare har fått förändrade arbetsuppgifter. De arbetar numera på plats på sjukhuset i Motala och på Rehabiliteringscentrum. Nu planerar vi för utökad nattbemanning och fler vårdpersonal dagtid. Med hjälp av statsbidraget får det nya rehabiliteringscentrat en förstärkt start. Detta är mycket positivt för Mjölby kommun, framhåller Cecilia Larsson.
Individuellt synsätt i rehabiliteringsarbetet

Andra insatser som är aktuella inom projektet är nya rutiner för samordnad vårdplanering, att anpassa dagliga aktiviteter i Rehabiliteringscentrum till de individuella behov som finns och att utveckla stödet till anhöriga.

Omsorgsnämndens mål är:

* att alla som gästar dagverksamheter, rehabiliteringsplatser, växelvårds- och korttidsplatser känner sig trygga och får en meningsfull vardag
* att alla gäster på rehabiliteringscentrum får hjälp att få/återfå sina förmågor och sitt oberoende
* att alla som vistas på en rehabiliteringsplats få en samlad vårdplanering av god kvalitet
* att arbetssättet med bedömarteam utvecklas och utvärderas tillsammans med närsjukvården och eventuellt andra kommuner.