Gotlands kommun

Satsning på seniorbostäder skapar trygghet och valfrihet

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 13:10 CEST

På Gotland saknas idag i hög utsträckning lämpliga bostäder för äldre på den öppna bostadsmarknaden. Det är inte ovanligt att enskilda personer vänder sig till äldreomsorgen och ansöker om särskilt boende på grund av att den egna bostaden saknar hiss eller inte kan anpassas utifrån behovet av hjälpmedel och utrymme för personligt stöd.

För att möta behovet beslutade social- och omsorgsnämnden i december 2005 att omvandla delar av nuvarande särskilda boenden för äldre till så kallade seniorbostäder. I dag har social- och omsorgsnämnden antagit riktlinjer vid förmedling av seniorbostäder. Syftet är att öka valfriheten och skapa förutsättningar för ett tryggare boende, t ex möjlighet att kunna komma ut när trappor eller liknande hindrar. Seniorbostäder skall rikta sig till personer som är 65 år och äldre. Förmedlingen sker via social- och omsorgsförvaltningens boråd.

- Omvandlingen till seniorbostäder innebär att bostäderna upplåts i princip på samma villkor som gäller på den öppna bostadsmarknaden, dvs det krävs inte något biståndsbeslut. Den som väljer att flytta till en seniorbostad och har behov av hjälp och stöd ansöker helt enkelt om hemtjänst på samma villkor som andra som bor i vanliga bostäder, säger nämndens ordförande Björn Jansson.

Över tiden har det varit ett överskott på lediga platser i de särskilda boendena. De lediga platserna har varit dåligt anpassade för en majoritet av dem som i dag beviljas särskilt boende, dvs för personer med stora omvårdnadsbehov. Parallellt med inrättandet av seniorbostäder arbetar nämnden också för att successivt skapa särskilda boenden som är anpassade och uppfyller kraven på minimistandard.

Övergången till seniorbostäder kommer att ske stegvis och påbörjas i takt med att det blir lediga bostäder vid: Gråbo servicehus, Bogegatan 1, Tjelvargränd 6, 8 och 10 i Visby, Hagagatan och Kråkan i Hemse och Vallemo i Klintehamn. Vid Kilåkern i Slite och Åkermanska i Visby planeras delar av boendet att vara seniorbostäder.

För mer information kontakta:
Björn Jansson, social- och omsorgsnämndens ordförande, tfn: tfn: 0498-26 93 34, 070-447 78 33.
Ia Lönngren, utvecklingsledare, social- och omsorgsförvaltningen, tfn: 0498-26 46 17.