Utrikesdepartementet

Satsning på svensk livsmedelsexport

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:26 CEST

Regeringen har i dag beslutat att tilldela Exportrådet 3 miljoner kronor för en satsning på svensk livsmedelsexport till EU:s nya medlemsländer och deras grannländer år 2006.

Satsningen syftar till att underlätta för främst små och medelstora livsmedelsföretag att exportera. Verksamheten ska riktas mot marknader som är av intresse och värde för industrins exportutveckling samt har potential att skapa långsiktiga affärer för flera livsmedelsföretag.

Sedan inträdet i EU har Sveriges livsmedelsexport mer än tredubblats, men vi måste fortsätta att främja svenska livsmedelsföretag på exportmarknaderna, säger näringsminister Thomas Östros.

Satsningen genomförs i samarbete mellan Exportrådet, berörda branschsammanslutningar och företag.