Rikspolisstyrelsen

Satsning på ungdomar och grova brott år 2007

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 14:45 CET

Satsningar på ungdomsbrottsligheten, insatser mot grov organiserad brottslighet och
åtgärder för att öka personuppklaringen av mängdbrotten. Det är de viktigaste
inslagen i 2007 års verksamhetsplan för polisen i Stockholms län, som fastställdes vid
måndagens sammanträde med polisstyrelsen.

De redan påbörjade brottsförebyggande satsningarna för att förhindra ungas rekrytering till
kriminella nätverk fortsätter under nästa år. Några exempel är lokala poliskontor,
samplaneringen med kommunerna inom ramen för polismästarnas chefssamråd samt
utbyggnaden av stödcentrum för unga brottsoffer och unga gärningsmän som ska öppnas
tillsammans med socialtjänsten på polisstationerna i de större närpolisområdena.

De mobila poliskontoren på brottsutsatta platser ska bli fler och myndighetens arbete med
volontärer i polisverksamheten ska vidareutvecklas.

– Vi gör flera offensiva satsningar inom ramen för vårt långsiktiga förebyggande arbete mot
att ungdomar dras in i grov kriminalitet. Vi ska också öka vår närvaro på brottsutsatta
platser för att minska våldsbrottsligheten, till exempel genom mobila poliskontor, säger
länspolismästare Carin Götblad.

Myndighetens satsning mot grov organiserad brottslighet går också vidare. Detta görs bland
annat inom projektet NOVA II där målsättningen är att lagföra 100 grovt vanekriminella i
länet som i många fall tjänar som förebilder för unga kriminella. Inom ramen för projektet
görs även insatser mot värdetransportrån och människohandel för sexuella ändamål.
Satsningen på mängdbrottsligheten och effektivisering av utredningsverksamheten fortsätter
för öka antalet personuppklarade brott. Myndigheten ska fortsatt även prioritera utredning
av våldsbrott mot barn och mot kvinnor.

Andra satsningar nästa år görs på narkotikabrott och bedrägerier.

Pressekreterare Andreas Fahlén
08-401 00 28 alt. 0703-777 691