Utbildningsdepartementet

Satsning på ungdomsutbyten i Österled

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:45 CEST

Fem miljoner kronor får fördelas ur Allmänna arvsfonden till ungdomsutbyten med östra Europa under det närmaste året. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Österledssatsningen, som avses fortsätta i tre års tid, syftar bland annat till att stärka ungdomars ungas delaktighet och inflytande i samhället samt arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. Genom satsningen kan ungdomsorganisationer och föreningar få stöd till samarbetsprojekt med Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Baltikum och Polen.

Ungdomsminister Lena Hallengren kommenterar beslutet:

– Det här är en framåtblickande satsning. EU får snart en rad nya medlemmar i östra Europa. Det får inte leda till att vi bygger upp murar mot Unionens nya grannar. Namnet Österledssatsningen anknyter också till de urgamla banden av samarbete och utbyte i regionen.

– Intresset bland ungdomsföreningar för samarbete med Östeuropa växer starkt. De här pengarna är mycket betydelsefulla för utvecklingen av det arbetet, avslutar ungdomsminister Lena Hallengren.

Erika Ullberg
Pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48

Tommi Teljosuo
Ungdomspolitiska enheten
08-405 12 35
070-543 27 01