Ungdomsstyrelsen

SATSNING PÅ UNGDOMSVERKSAMHET I GÖTEBORGSREGIONEN

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:52 CEST

Nu ska fritidsledare och fältassistenter börja samarbeta med närpolis och socialarbetare på Hisingen. Det är en del av en stor satsning för att stärka yrkesgrupper som arbetar med ungdomar i Göteborgsregionen – för att främja goda uppväxtvillkor för unga.

Göteborgsregionens kommunalförbund, Mölndals kommun samt stadsdelarna i Angered, på Hisingen, Bergsjön och de västra stadsdelarna har beviljats sammanlagt drygt två miljoner kronor av Ungdomsstyrelsen för att utveckla förebyggande och främjande insatser inom den öppna fritidsverksamheten för unga i Göteborg.Det handlar om att ge fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar i regionen kompletterande utbildning och skapa metoder för att öka kvaliteten i ungdomsverksamheten. På Hisingen har den första utbildningen redan startat.– Det finns ett stort behov bland de som arbetar med ungdomar att få fylla på med mer kunskap. Det är bra när till exempel fritidsledare, fältassistenter, skolpersonal, socialassistenter och närpolis, lär känna varandra och vet hur de andra jobbar. Det kan underlätta samarbetet och kanske på sikt leda till att man organiserar sig på ett annat sätt, säger Kenneth Johansson, Ungdomssatsningen på Hisingen.– Det har hittills inte satsats tillräckligt på yrkesgrupper som jobbar med ungas fritid, säger Gerhard Holmgren på Ungdomsstyrelsen.Ungdomsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag att stödja förebyggande och främjande ungdomsverksamhet och drogfria mötesplatser. Regeringen har beslutat om att satsa 125 miljoner under två år. I satsningen prioriteras insatser för unga i socialt utsatta områden.– Målet är att främja ungas uppväxtvillkor och därigenom minska risken att ungdomar fastnar i utanförskap. Satsningen är riktad till professionella ungdomsarbetare eftersom de möter unga som riskerar att hamna snett, säger Gerhard Holmgren.För mer information:

Kenneth Johansson, Ungdomssatsningen Hisingen
tfn 031-366 90 65, 0736-66 86 65, kenneth.johansson@backa.goteborg.seGerhard Holmgren, handläggare, Ungdomsstyrelsen

tfn 08-566 219 47, gerard.holmgren@ungdomsstyrelsen.se

Martin Holmberg, press- och informationschef, Ungdomsstyrelsen
tfn 08-566 219 16, 070-663 39 18, martin@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.seUngdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.