Trelleborgs kommun

Satsning på utbildningar ska ge mer ansvarsfull alkoholservering

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:33 CET

Var tredje krog serverade alkohol till kraftigt berusade personer. Det visar Länsstyrelsen i Skåne läns berusningsstudie som gjordes under sommaren.

– Studien inleder vår satsning på projektet Ansvarsfull alkoholservering som ska ge lugnare krogmiljöer och minimera riskerna att servering sker till underåriga eller allt för berusade personer, säger Håkan Johansson projektansvarig på Länsstyrelsen i Skåne län.

Alla kommuner i Skåne förutom Malmö stad ingick i studien. Runt 100 krogar besöktes, vilket motsvarar ca 10 % av det totala antalet krogar i dessa kommuner. Studien har genomförts av manliga och kvinnliga särskilt utbildade skådespelare. Skådespelarna agerar två och två; den ene spelar berusad och den andre är observatör. En förutsättning är att det finns en bardisk på krogen.

– Att 70 % av krogarna nekade servering får anses vara en förhållandevis god ingång till projektets fortsättning, säger Håkan Johansson. Men att servering skedde i 30 % av studierna visar också att det är viktigt att satsa på utbildning för serveringspersonal. Utbildning kombinerad med tillsyn och att krogarna skapar egna policys är grunden för helhetssynen i metoden kring ansvarsfull alkoholservering.

Utbildningar för krögare och serveringsansvariga har startats i ett tiotal kommuner och resten av kommunerna kommer följa efter nästa år.

Länsstyrelsen ansvarar för projektet som genomförs i samverkan med kommunerna, polisen och branschen. Det är kommunerna som beslutar om serveringstillstånd för alkoholdrycker. Länsstyrelsen har det regionala tillsynsansvaret och ska ge kommunerna råd och stöd i alkoholfrågor.