Västtrafik

Satsning på utökad kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 13:25 CET

Den 11 december är det tidtabellsskifte i kollektivtrafiken. Under 2017 genomförs satsningar och förbättringar i kollektivtrafiken på totalt 119 miljoner kronor. Restider förkortas och utbudet på kvällar och helger utökas i prioriterade områden. Målet är att öka resandet med 10 miljoner resor.

Förändringarna har tagits fram tillsammans med trafikföretag och kommuner, och baseras på resandestatistik, kundsynpunkter och långsiktiga planer. I samband med satsningarna passar Västtrafik också på att justera körvägar och tider där det behövs.

– För att öka resandet fortsätter vi att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Vi har sett över befintliga avtal så att våra resurser används så effektivt som möjligt och att satsningarna sker i enighet med kundernas önskemål, säger Mikael Olsson, trafikchef Västtrafik.

Utökad spårvagnstrafik 7 november
För att öka kapaciteten i Göteborgs spårvagnstrafik utökas bland annat linje 1, 5, 7 och 11 med fler turer. Behovet har funnits länge och tillgången till fler spårvagnar innebär att det nu går att genomföra. Detta sker i samband med att spårvagnstrafiken får nya tidtabeller 7 november.

Satsningarna på tågtrafiken följer de långsiktiga planerna och trafiken utökas på flera håll i regionen. Förutom förbättrade resmöjligheter kommer bland annat ytterligare tågsätt hyras in under 2017 för att förstärka kapaciteten.

Trafikdygnet ändras
Från och med tidtabellsskiftet ändras Västtrafiks tryckta tidtabeller. Idag startar trafikdygnet 04.00, vilket nu justeras till klockan 00.00. Det innebär att de tryckta tidtabellerna blir tydligare då nattrafiken visas under den veckodag den faktiskt kör. Trafiken presenteras då på samma sätt som i Reseplaneraren. För spårvagnstrafiken görs denna ändring redan den 7 november.

Samtliga förändringar går att läsa om på Västtrafiks webbplats, indelade per geografiskt område. Där finns också nya tidtabeller att läsa och ladda ned. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med all ny information när man söker sin resa.

För mer information:
Västtrafik presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.