SpråkSam

Satsning på vårdpersonal med utländsk bakgrund

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 12:48 CET

Fariba Ghaderi, Merzouka Masrour, Yeshiembet Ejigu, Eieni Nizusie, Xin Li och Adiam Teklesenbet är sex personer som alla går andra terminen på vård och språkutbildningen inom SpråkSam. De ingår i en av de två grupperna som får undervisning på arbetsplatsen av lärarparet Monika Lundberg och Annelie Herrstedt. Monika och Annelie kommer ut till Berga Omvårdnadsboende i Solna två halvdagar i veckan för att undervisa eleverna på deras arbetsplats.

De sex studerande kommer från tre världsdelar och fem olika länder. Merzouka från Marocko och och Yeshiembet från Etiopien, båda vårdbiträden och Xin Li från Kina, undersköterska, har alla arbetat 10 år på Berga Omvårdnadsboende.  De har tidigare läst svenska på SFI och får nu möjligheten att ytterligare förbättra både sina svenska kunskaper och sina vårdkunskaper i SpråkSam projektet.

På Berga Omvårdnadsboende arbetar cirka 100 personer och av dessa är 13 anställda utvalda att gå SpråkSams utbildning. Under tre terminer får de utveckla sin läs- och skrivförståelse i samband med vård- och omsorgsutbildning. Utbildningen sker på arbetsplatsen och svenskan kopplas ihop med vård och omsorgskunskaper och de dagliga arbetsuppgifterna.

Nu törs jag skriva och utvecklas. Jag får beröm av mina arbetskamrater och är tacksam för den utbildning som jag får berättar Fariba och påpekar att hon gärna hade utökat sin halvdagsutbildning till en heldag i veckan. 
Även Eieni berättar att hon har fått ett bättre självförtroende och att hon nu vågar mer när det gäller att skriva på arbetsplatsen.
- Mina arbetskollegor märker att jag utvecklas och blir duktigare och det gör mig glad. Samarbetet med mina kollegor blir bättre och de stöttar mig. säger Eieni

Arbetet med de boenden/brukare har förbättrats och de har nu lättare att förstå varandra och kan skapa bättre relationer.
- Nu pratar jag längre med de boenden, tidigare ville jag bara utföra mina arbetsuppgifter och gå, men nu stannar jag gärna och pratar säger Yeshiembet.

Iden bakom SpråkSam är att undervisningen ska utgå från arbetsplatsen och de studerande. Därför blir varje utbildning olika och lärarna samarbetar med chefen på arbetsplatsen för att få material att undervisa ifrån. Det materialet kan handla om allt från brandskyddet till att dokumentera.
- Att knyta arbetsuppgifterna till utbildningen är bra, då knyter vi ihop teori och praktik menar Monika.

Den lilla undervisningsgruppen skapar även ett starkt band mellan lärare och elev och Monika och Annelie känner att eleverna ofta vågar fråga dem om saker som skett på arbetsplatsen som de kanske inte skulle våga fråga sin chef eller arbetskollegor om.

Förutom utbildningen som den studerande gruppen får utbildas även språkombud och chefer på arbetsplatsen och alla arbetsplatser erbjuds föreläsningar till alla sina anställda och coachning.

SpråkSam är ett ESF-projekt som startade den 15 april 2009 och ska pågå fram till 2011. Idén bakom projektet är att:
- Stärka språkutvecklingen i omsorgen
- Skapa språkstödjande miljöer på arbetsplatsen för att stötta dem som har bristfälliga kunskaper i svenska.
- Utveckla nya pedagogiska metoder i samverkan mellan arbetsplats, komvux och sfi (svenska för invandrare).