Järfälla kommun

Satsning på yrkesintroduktion och utbildning ska ge fler unga jobb i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 08:00 CEST

Fler unga behöver komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har vården och omsorgen ett stort behov av att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Järfälla kommun satsar nu på att matcha ihop behoven med hjälp av yrkesintroduktionsanställningar förstärkt med ett kommunalt utbildningsbidrag. På fredag kommer arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson till Järfälla för att berätta om satsningen.

Sedan den 15 januari i år kan personer under 25 år som saknar arbete eller saknar relevant yrkeserfarenhet få en yrkesintroduktionsanställning där handledning in i det nya yrket är en viktig del. Arbetsgivaren får då ett handledningsstöd och subvention på arbetsgivaravgiften.

Järfälla kommun utökar nu yrkesintroduktionen genom ett utbildningsbidrag på som mest 5000 kr i månaden till arbetsgivare inom vård och omsorg. Den anställda ska då bli handledd eller få annan utbildning under 25 procent av arbetstiden.

– Vi ser att vi under de kommande åren kommer behöva anställa många nya inom äldreomsorgen. Genom vår satsning på yrkesintroduktion kan vi både ge unga jobb och förstärka äldreomsorgen med mer personal, säger Cecilia Löfgreen, kommunstyrelseordförande Järfälla.

Frukostmöte med arbetsmarknadsministern 16 maj

På fredag den 16 maj ordnar Järfälla kommun ett frukostmöte för arbetsgivare inom vård och omsorg och andra intresserade. Där kommer arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson att berätta om regeringens satsning på stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgreen tillsammans med kommunens utredare kommer att berätta om vad satsningen innebär för arbetsgivare i Järfälla.

För mer information

Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun. Telefon: 0708-705 705, e-post: cecilia.lofgreen@jarfalla.se


Fredrik Persson, utredare
Telefon: 08-580 285 99, e-post: fredrik.persson@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 69 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se