Finansdepartementet

Satsningar ger större ekonomiskt utrymme för kommuner och landsting

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 15:50 CEST

Satsningar på centrala välfärdstjänster, sänkt arbetsgivaravgift och införandet av den kommunala fastighetsavgiften kommer de närmaste åren att ge kommuner och landsting ett kraftigt ökat ekonomiskt utrymme. Sammantaget innebär regeringens åtgärder att kommunernas och landstingens ekonomiska utrymme förstärks med cirka 24 miljarder kronor de närmaste tre åren.

Nästa år kommer arbetsgivaravgiften att sänkas med en procentenhet. Kommunsektorn är en mycket stor arbetsgivare med cirka 1,1 miljoner medarbetare. Den sänkta arbetsgivaravgiften innebär en förstärkning av den kommunala ekonomin med cirka 3 miljarder kronor årligen 2009-2011. Därutöver fortsätter införandet av en kommunal fastighetsavgift att innebära ett ökat ekonomiskt utrymme. För 2009 innebär det 1,7 miljarder kronor för kommunerna. Motsvarande siffror för 2010 och 2011 är 2,1 miljarder respektive 2,3 miljarder kronor. Dessutom tillkommer statsbidrag som riktar sig till vissa centrala välfärdstjänster i kommunerna och landstingen. Sammantaget innebär det att regeringen de kommande tre åren kommer att skapa förutsättningar för att öka kommunernas och landstingens ekonomiska utrymme med omkring 24 miljarder kronor.

- Det är djupt tillfredsställande att effekterna av alliansens politik blir så kraftfulla i kommunsektorns ekonomi. Denna satsning kommer dessutom ovanpå de mycket positiva effekter som alliansens arbete för minskat utanförskap och företagande redan har medfört. Förra året ökade skatteintäkterna till kommunerna med 21 miljarder kronor främst tack vare minskat utanförskap. Nu förväntas skatteunderlaget växa något långsammare. Då är det bra att vi i statsbudgeten kan göra en tydlig satsning på kommunerna och landstingen som skapar trygghet i välfärden, sa kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i ett tal på SKTF:s förbundsmöte i Göteborg på måndagen.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66