Norrköpings kommun

Satsningar på kvalitet inom förskola

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2016 11:21 CET

Barngruppernas storlek har ökat i riket i enlighet med Skolverkets statistik och detsamma gäller Norrköpings kommun. Skolverkets statistik anger att den genomsnittliga gruppstorleken i Norrköping är 18,2 barn år 2014 jämfört med rikssnittet 17,1. Norrköpings snittsiffra för år 2012 var 17.3 barn.

- Vi är väl medvetna om denna situation och att förändringen i hög grad relaterar till den stora ökningen av antalet barn i förskolan. Kommunen har inte hunnit med att bygga nya förskolor i samma takt som efterfrågan ökat. Nu pågår ett kraftfullt arbete för att skapa ytterligare lokaler för förskolan, säger Mats Olsson, utbildningsdirektör.

Ett annat sätt att beskriva förhållandena i förskolan är att beskriva personaltätheten. Den anger hur hög vuxentätheten är, oberoende av barngruppernas storlek. Norrköpings kommun har en personaltäthet på 5,3 barn per heltidsanaställd, vilket motsvarar rikssnittet. Personaltätheten i Norrköping har ökat sedan 2012, då siffran var 5,9 barn per årsarbetare.

Ytterligare en faktor med betydelse för kvaliteten i förskolan är naturligtvis personalens kompetens. Norrköping har en större andel utbildade förskollärare än rikssnittet.

Några statistikuppgifter för 2015 är ännu inte tillgängliga.

Norrköpings kommun har en uttalad målsättning att minska gruppstorlekarna i förskolan för framförallt de minsta barnen. Utbildningsnämnden har beslutat tillföra 7 miljoner till förskolan 2016 för att stärka arbetet för att nå målet. Kommunen har också sökt och erhållit drygt 9 miljoner i statsbidrag för att minska barngruppernas storlek under 2016.

Kontakt:

Mats Olsson

Utbildningsdirektör

011-15 22 23

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!