Naturvetarna

Satsningar på naturvetenskap ger lösningar till klimathotet

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:55 CET

Naturvetenskaplig allmänkunskap, kompetens och forskning är nycklarna till en framtid där social och ekonomisk utveckling inte behöver kompromissa med miljö och hälsa. Det sa Naturvetareförbundets ordförande Madelen Nilsson i en kommentar till Naturvårdsverkets konferens om FN's nya klimatrapport på tisdagen.

Enligt utbildningsminister Lars Leijonborg som inledningstalade på Naturvårdsverkets seminarium är det viktigt att vi känner optimism om våra möjligheter att hantera klimathotet. Enligt Naturvetareförbundets ordförande Madelen Nilsson måste optimismen bygga på naturvetenskaplig forskning.

- För att finna de revolutionerande lösningarna för exempelvis energiförsörjning och transporter i framtiden krävs en bred naturvetenskaplig grundforskning, hävdar Madelen Nilsson.

Att klimatproblemen är internationella innebär också att behoven av lösningar är gemensamma. Om Sverige lyckas vara ett föregångsland i att hitta nya former för energi, produktion och transporter finns därför oanade möjligheter till tillväxt och sysselsättning. Världsledande produktion inom dessa områden kräver god tillgång till naturvetenskaplig kompetens på arbetsmarknaden.

Sverige ska stå för demokrati och ett folkligt stöd för att ta tag i klimatproblemen, menade utbildningsministern i sitt tal. Enligt Madelen Nilsson förutsätter det folkliga stödet en stark naturvetenskaplig allmänbildning. Naturvetenskapen måste därför ha en stark ställning i skolan, men även en framträdande plats i de politiska diskussionerna.

Naturvetareförbundet hoppas att det ligger politisk handlingskraft i utbildningsministerns avslutningsord att ”en kraftfull satsning på forskning i kombination med politisk handlingskraft är den rätta vägen att möta klimathotet”. För det behövs politisk handlingskraft att genomföra en bred och kraftfull satsning på naturvetenskaplig utbildning och forskning!


För mer information kontakta:
Madelen Nilsson, ordförande Naturvetareförbundet
0702-99 28 24

Frida Lawenius, utredningschef Naturvetareförbundet
frida.lawenius@naturvetareforbundet.se; 0733-66 24 20