Uppsala studentkår

Satsningar på utbildningsfrågor

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 16:35 CET

Idag togs beslut vid Uppsala universitet om en satsning på vad som kallas för aktiv studentmedverkan. Mål med projektet är att utveckla aktiv studentmedverkan i utbildningen och göra det till ett regelbundet inslag. Satsningen är på två miljoner kronor. Projektet har initierats av studenter och kommer att vara igång under två år med start i januari 2014.

– Uppsala universitet framhäver sig gärna som ett universitet med kvalitet, kunskap och kreativitet. Det kräver också reella satsningar för att främja det goda lärandet. Nu får vi också det. Det här visar också att initiativ som studenterna driver spelar roll. Tillsammans med den nyligen införda titeln excellent lärare kommer det här att gynna Uppsalas studenter, säger Fredrik Pettersson.

– Uppsala studentkår har deltagit i det här studentinitiativet och verkat där vi kunnat, framförallt i Kvalitetsrådet under förra verksamhetsåret. Det är glädjande att kunna vara med och bidra till att det här beslutet har fattats. Det kommer att ge stöd till och underlätta för de studenter som vill fortsätta att vidareutveckla studentmedverkan i olika former, säger Fredrik Pettersson.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Pettersson, ordförande, Uppsala studentkår
Telefon: 018-480 31 01 alt. 0761-09 80 01