Umeå kommun

Satsningen på Ultra fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 13:56 CET

Under de senaste dagarna har det skrivits mycket om de ekonomiska problemen för Länstrafiken vilket har resulterat i en pågående översyn av kollektivtrafiken i Västerbotten. Denna översyn berör emellertid inte Ultra.
De satsningar - p g a en kraftig resandetillströmning - som är beslutad inför trafikåret 2011/2012 står fast.
Under perioden 2011-2014 kommer ytterligare 10 Mkr att tillföras Ultra. Redan under trafikåret 2011/2012 kommer vi att köra ytterligare 6 varv runt jorden. Ultra kommer bl a att införa tio-minuterstrafik på nya linje 1 och linje 8 och köra mycket fler nattbussar. Redan från våren utökas trafiken på linjerna 1 och 8 i förhållande till förra våren. Det är också vår förhoppning att vi under året får alla beslut som krävs för att införa en pensionärsrabatt.

Kort om Ultra:
Umeås stadstrafik Ultra är ett samarbete mellan Länstrafiken i Västerbotten, Nobina och Umeå kommunföretag. Länstrafiken i Västerbotten är trafikhuvudman för både den lokala och regionala trafiken på Västerbottens vägar. De sköter även upphandlingen av trafiken där entreprenören Nobina 2008 fick uppdraget att trafikera Umeås tätort. Ultra är själva stadstrafiken i Umeås tätort och Umeå kommunföretag, en del av Umeå kommun, är de som beställer och bekostar den. När det gäller stadstrafiken i Umeå är det bara en aktör du behöver lägga på minnet: Ultra.

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se<mailto:lennart.holmlund@umea.se>

Mikael Öhlund
vd, Umeå kommunföretag
070-579 00 01
Maria Höglander
vd, Länstrafiken Västerbotten
070-625 87 18

Jörgen Boman
Pressinformatör
informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se