Trosa

Satsningen på Vagnhärads torg växer

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 16:39 CEST

Den nya infarten till Vagnhärads torg byggs just nu från Stationsvägen och in mot Centrumvägen. Ett av Trosa kommuns största och mest omvälvande projekt någonsin växer fram och förväntningarna är stora. Förutsättningarna har under de senaste två åren utvecklats till fördel för projektet. Trobo har därför beslutat att utöka satsningen.

När utvecklingen av Vagnhärads torg skissades fram fanns det många hinder att kringgå. Trosa kommun ägde varken mark eller byggnader på torget. Efter det att mark och fastigheter förvärvades under 2009, fick vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp med större frihet, fantasi och vision. Vi tror på Vagnhärad, dess inneboende potential och attraktion.

Det hus som 2009 vann arkitekttävlingen för att resa sig längs torgets västra sida rymde fjorton lägenheter. Vi bedömer att det finns behov av fler lägenheter med tanke på Vagnhärads torgs framtida utformning och funktion. Det vinnande bidragets arkitekter, Origo Arkitekter har därför fått i uppdrag att vidareutveckla sitt bidrag till att dels inrymma fler bostäder, och dels harmonisera med den nya matsalen/samlingssalen och den framtida tillbyggnaden av Hemköpsfastigheten.

Torgets västra sida föreslås få en byggnad som gestaltningsmässigt utgår ifrån det vinnande bidraget. Gatuplanet kommer liksom tidigare att disponeras av det nya biblioteket och exempelvis annan samhällsservice eller butiker. Byggnaden kompletteras med två upphöjningar om vardera tre och en halv respektive fem och en halv våningar, och inrymma sammanlagt 24 lägenheter. Vidare kommer byggnaden att vara djupare för att på så sätt minska avståndet mellan lokalerna i gatuplan och torget. Effekten blir att torget får en tydligare inramning och ges de förutsättningar som förväntas av en social mötesplats.

Kompletterande projektering för byggnaden är redan igång och byggstart kan ske så snart infart och vägomläggningen in till torget står klart, samt rivning av befintlig matsal utförts. Enligt preliminära bedömningar under första kvartalet 2011.


För mer information:
Roland Alvinger (M), styrelseordförande Trobo
Tfn: 0156-197 70, 070-526 50 48

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande, Trosa kommun
Tfn: 070-662 19 30