i&m, Invandrare & Minoriteter

”Satsningen som försvann”– nytt nummer av i&m ute nu!

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 15:09 CET

– Vi funderar... säger integrationsminister Erik Ullenhag i en stor intervju om den urbana utvecklingspolitiken. Först kom ”Storstadssatsningen” sedan ”urban utvecklingspolitik” med syfte att främja tillväxt och bryta segregationen, senare utanförskapet. Hur var det, hur blev det och vad händer nu? Vad säger forskarna och hur ser praktiker på processen som satsningarna medförde? Följ även arbetet på familjecentralen i den mångkulturella förorten Vårby.

INNEHÅLL:

Segregation som blev utanförskap
Regionaliseringen av den nationella storstadspolitiken gynnar varken städernas hållbara utveckling eller bryter segregationen. När politikens mål är att bekämpa utanförskapet, flyttas i stället fokus från samhällsstrukturer till dem som är utanför.

– Vi måste fundera…
– Vi funderar på saken, svarar integrationsminister Erik Ullenhag ofta på raka frågor om integrationspolitiken eller den urbana utvecklingspolitiken. Några utredningar är tillsatta, men det blir ingen ny myndighet som ska analysera resultaten.

Kometen ”Urban”
Både Storstadssatsningen och den urbana utvecklingspolitiken skulle bryta segregationen och minska utanförskapet, inte minst inom arbete och skola. Men vad har dessa satsningar egentligen lyckats åstadkomma?

Urbanpolitik i fritt fall
De kunskaper och erfarenheter som växt fram i det lokala utvecklingsarbetet riskerar att gå förlorade när urbanpolitikens fokus ändras. Sverige – men inte vissa kommuner – står i dag utanför det europeiska kunskapsutbytet i urban utveckling.

Förlorade visioner
I den växande marginaliseringens bakvatten ökar kriminalitet och motsättningar. Men i stället för att förändra de strukturer som skapar ojämlika villkor i samhället, vill politikerna stävja symtomen genom en ökad polisnärvaro.

Berättelser som särskiljer
Återkommande kollektiva berättelser om ”vi” och ”dom” skapar idealiserande och fördömande föreställningar, stärkta identiteter eller stigmatisering. I slutändan blir alla offer för den misstänksamhet och rädsla som berättelserna skapar.

Utblick Europa
Skarp kritik mot brittisk integrationsstrategi

När blir man en riktig svensk?
Hur många generationer ska bo här i landet för att ses som riktiga svenskar? Och omvänt, när slutar man att uppfattas att vara ”en svensk”? Och vad är det för specialspråk – svenska för invandrare – man egentligen lär ut på sfi?

Samverkan – bästa stöd
Vid familjecentralen i Vårby gård finns både mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och tillgång till socialt stöd. Samverkan mellan de olika enheterna gör att familjer med problem kan få hjälp och stöd på ett smidigt sätt.

Med barnen i fokus
– Att föräldraskapet är en utmaning för kvinnor som invandrat eller nyligen invandrat förstod vi nog inte riktigt ifrån början. Det har vi fått fundera mycket kring.

Det berättar Marianne Engqvist som har 40 års erfarenhet som socionom inom den förebyggande och uppsökande socialtjänstverksamheten i Vårby gård utanför Stockholm – ett område som länge präglats av människor med ursprung i många olika kulturer. i&m har träffat henne och kollegan Marcela Puga – också hon med lång erfarenhet av förebyggande och uppsökande socialtjänstverksamhet i området – för en intervju.

Krisens landskap
Nej, ”imerologi” behövs inte som eget universitetsämne. Det är tråkigt att Ceifo läggs ner, men forskningen går vidare, skriver Eskil Wadensjö. Allt fler forskar om internationell migration, integration och etniska relationer inom olika discipliner.

Skapa stabilitet i forskningen!
Tvärvetenskapliga ämnen och institutioner gynnar den vetenskapliga utvecklingen. IMER är ett forskningsområde i behov av utveckling och institutionalisering, hävdar Erik Olsson i sitt svar på Wadensjös debattinlägg.

Ceifo och behovet av IMER-kompetens
Tomas Hammar, Ceifos grundare och första föreståndare svarar på Wadensjös debattinlägg om Ceifos nedläggning.

Läs mer på i&m:s hemsida  www.iochm.com

Beställ direkt: 08-531 757 60 eller bestallning@iochm.com

i&m är en populärvetenskaplig facktidskrift som skildrar hur samhället förändras genom migration och kulturmöten. Tidskriften speglar debatt och forskning om invandrar- och minoritetsfrågor samt följer upp och ger bakgrund till aktuella händelser. Flertalet skribenter är själva forskare.