OpenText

Saudi Basic Industries Corporation tecknar avtal om implementering av OpenText ECM Suite

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:00 CET

OpenText skriver avtal med SABIC, ett av världens sex främsta petrokemiföretag, där SABIC implementerar OpenText ECM Suite för sina 37 000 användare. Avtalet kommer att ge användare världen över en enda integrerad miljö, som gör att de kan hantera dokument effektivt och transparent. OpenText ECM Suite har omfattande funktioner för dokumenthantering, registerhantering och integrering med SAP och Microsoft SharePoint.

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) är en ledande tillverkare av polyeten, polypropen och annan avancerad termoplast, glykol, metanol och gödningsmedel. Företaget har kontor i Europa, Asien, Mellanöstern samt i Nord- och sydamerika. SABIC har som mål att bli världens ledande tillverkare av råvaror för kemiindustrin. I detta sammanhang behöver företaget en ECM-lösning som effektivt och professionellt kan hantera de många olika slagen av information som finns i olika system.

– På SABIC använder vi för närvarande ett antal olika lösningar för dokumenthantering, men ur strategisk synvinkel är det lämpligt att övergå till en enda, centraliserad ECM-lösning. Det gör det enklare att dela information och säkerställer att vi kan bibehålla viktiga kunskaper. Användning av en enda central lösning kommer att underlätta samarbetet mellan kontor världen över, vilket blir allt viktigare för ett internationellt företag som SABIC, säger Jos Linden, Global Program Manager vid SABIC.

Därför beslöt SABIC att leta efter en leverantör som erbjuder en central ECM-lösning. Under sökandet använde SABIC ett antal tydligt definierade urvalskriterier, som funktionalitet, användarvänlighet, flexibilitet, enkel integrering med företagets befintliga IT-system och processer, möjligheter till framtida utveckling, relation till enda leverantör, god relation till företaget samt total ägandekostnad.

– OpenText ECM Suite uppfyllde alla dessa krav och därför, och i synnerhet beroende på deras strategiska allianser med SAP och Microsoft, bestämde vi oss för att ingå avtal med OpenText. Vi anser att införandet av OpenText på SABIC är en av hörnstenarna för vårt globala samarbete, säger Jens Linden.

Ingrid Bosman, Country Manager för OpenText i Benelux, där avtalet undertecknades, säger:

– Vi tycker det här avtalet med SABIC är mycket spännande. Det globala avtalet visar att de lösningar OpenText tillhandahåller kan användas i breda sammanhang, men också tillämpas för global användning i en internationell organisation. Dessutom understryker detta det relevanta i vår strategi att samarbeta med andra IT-leverantörer. Att SABIC:s globala strategiska val föll på OpenText ECM Suite gör att vi ytterligare kan utöka vårt partnerskap från Europa till hela världen.

Neil Kinson, Vice President för Mellanöstern och södra Europa vid OpenText, anser att detta är ett signifikant tillägg till företagets befintliga kundbas i Mellanöstern, vilka hanteras från OpenTexts kontor i Dubai. Detta utgör en grundval för både SABIC:s globala införande och för ytterligare tillväxt av ekosystemet OpenText i regionen.

 

Om OpenText
OpenText, den ledande leverantören av ECM-programlösningar, hjälper företag att hantera och utnyttja det fulla värdet av affärsinformation. OpenText har två årtiondens erfarenhet och hjälper 100 miljoner användare i 114 länder. När vi arbetar tillsammans med våra kunder och partners samlar vi ledande Content Experts som hjälper företag samla in och bibehålla det organisatoriska minnet, öka varumärkeskapitalet, automatisera processer, minska risker, hantera kravuppfyllnaden och öka konkurrenskraften. Mer information finns på www.opentext.com.

Om SABIC

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) är ett av världens sex främsta petrokemiföretag. Företaget är en av världens marknadsledande tillverkare av polyeten, polypropen och annan avancerad termoplast, glykol, metanol och gödningsmedel.

2009 uppgick SABIC:s nettovinst till 9 miljarder SR (2,4 miljarder USD). Intäkterna från försäljning under 2009 uppgick till 103 miljarder SE (27 miljarder USD). Vid utgången av 2009 uppgick företagets totala tillgångar till 297 miljarder SR (79,2 miljarder USD).

SABIC:s verksamhet består av följande segment: Chemicals, Polymers, Performance Chemicals, Fertilizers, Metals samt Innovative Plastics. SABIC har omfattande forskningsresurser med sex speciella teknik- och innovationscentra i Saudiarabien, Europa, USA och Indien. Företaget har verksamhet i fler än 40 länder och fler än 33 000 anställda världen över.

I Saudiarabien har företaget 19 anläggningar i världsklass. Dessutom har SABIC tillverkning i global skala i Amerika, Europa och vid Asiens Stillahavskust. SABIC:s totala produktion har ökat från 35 miljoner metriska ton 2001 till 56 miljoner metriska ton 2008.

SABIC har sitt huvudkontor i Riyadh och grundades 1976, när den saudiarabiska regeringen beslöt att utnyttja de gasformiga kolväten som blidas vid oljeframställningen som främsta råvara för framställning av kemikalier, polymerer och gödningsmedel. Den Saudiarabiska staten äger 70 % av aktierna i SABIC och resterande 30 % ägs av privata investerare i Saudiarabien och andra stater inom Gulf Cooperation Council.