Opcon AB

Saxlund levererar till nytt bioeldat kraftvärmeverk i Wiesbaden

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 09:44 CET

Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har tagit en order på leverans av hanteringsutrustning för biobränslen till ESWE BioEnergie GmbHs nya kraftvärmeverk i Wiesbaden, Tyskland. Utrustningen som designats för effektivitet, minimalt underhåll och hög tillgänglighet, såväl som låga utsläpp av damm och ljud innehåller flera olika matar- och transportörslösningar, inklusive magnetisk avskiljning för att avlägsna metalldelar för vidare återvinning.

Sammanlagt ordervärde uppgår till ca 12 mkr med leverans 2012/2013 och driftsättning i april 2013.

Kraftvärmeverket i Wiesbaden är på 43 MW och ska leverera grön el och värme för motsvarande 12 000 enfamiljshushåll som tidigare fått sin energi från fossila bränslen. ESW räknar därmed att kraftvärmeverket skall kunna bidra med en ökad användning av förnyelsebar energi motsvarande en femtedel av Wiesbadens klimatmål till 2020.

– Vi är glada att kunna vara en del i Wiesbadens ansträngningar att öka andel förnybar energi. Med Saxlunds förstklassiga utrustning och våra mer än 50 års erfarenhet av att leverera hanteringssystem för bioenergi säkerställer vi hög tillgänglighet och effektivitet för våra kunder, säger Christoph Groffmann, vd Saxlund International GmbH.

Saxlund International GmbH är en del av Opcons satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund.

Under varumärket SRE Renergi levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus. Men även rökgasreningsutrustning till industrier samt torksystem för biomassa. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@Opcon.se
www.Opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i två affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- & kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer.