SBAB

SBAB ändrar boräntorna.

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:55 CET

Bolåneföretaget SBAB sänker från och med den 29:e november räntorna på löptidrna mellan fem och tio år. Övriga bindningstider lämnas oförändrade. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken AB, SalusAnsvar och Bank2.

Ränteändringen är en anpassning till ändrade marknadsräntor under de senaste veckorna.

Bindningstid Villa Fritidshus och
bostadsrätter

Förändring
Rörlig (3-mån)
3,68 %
3,68 %
Oförändrad

1 år

3,98 %
3,98 %
Oförändrad

2 år

4,22 %
4,22 %
Oförändrad

3 år

4,38 %
4,38 %
Oförändrad

4 år

4,47 %
4,47 %
-0,05 %

5 år

4,54 %
4,54 %
-0,05 %

7 år

4,61 %
4,61 %
-0,05 %

10 år

4,67 %
4,67 %
-0,10 %


För mer information, kontakta:
Lena Hedlund, Chef kommunikation, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25, eller e-post lena .hedlund@sbab.se

Peter Gertman, chef Privatmarknad, tel 08-614 43 15 eller 0708-76 13 33, eller e-post peter.gertman@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.


SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5 % på privatmarknaden.