SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 08:40 CEST

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,05 och 0,20 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

– De längre marknadsräntorna, och därmed upplåningskostnaden för bunden utlåning, har fortsatt uppåt. Höjningen av SBAB:s utlåningsräntor är en anpasssning till den ändrade kostnadsbilden, säger SBAB:s chefsekonom Barbro Wickman-Parak.

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.