SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 08:38 CEST

Bolåneföretaget SBAB sänker från och med idag den rörliga, 3-månaders, boräntan med 0,25 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

– Räntesänkningen beror på Riksbankens senaste sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter. Låg inflation och svag konjunktur har fått Riksbanken att sänka styrräntan, vilket dragit ner den korta, tremånaders, marknadsräntan. Detta gör att SBAB kan sänka den rörliga, tremånaders, bolåneräntan, säger SBAB:s ekonom Tomas Pousette.

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se
Tomas Pousette, ekonom SBAB, på 08-614 43 88, 0708-922663 eller tomas.pousette@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.