SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 08:55 CEST

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,10 och 0,15 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

- Räntehöjningen är en anpassning till uppgången i de längre marknadsräntorna under den senaste tiden, säger SBAB:s ekonom Tomas Pousette. Obligationsräntorna har stigit främst beroende på bättre konjunkturdata från USA och en mer optimistisk syn på tillväxten från den amerikanska centralbanken. Oron för deflation, det vill säga fallande priser, som tidigare dragit ner räntorna har också avtagit. Eftersom de internationella räntemarknaderna hänger nära samman så fortplantas ränteuppgången i USA till de svenska långräntorna.

Bindningstid Villa Fritidshus och Förändring
bostadsrätter
Rörlig (3-mån) 3,80% 4,20% Oförändrad
1 år 3,75% 4,15% +0,10%
2 år 4,05% 4,45% +0,15%
3 år 4,35% 4,75% +0,15%
4 år 4,65% 5,05% +0,15%
5 år 4,90% 5,30% +0,15%
7 år 5,30% 5,70% +0,15%
10 år 5,65% 6,05% +0,15%

För mer information, kontakta:
Tomas Pousette, ekonom SBAB, på 08-614 43 88, 0708-922663 eller tomas.pousette@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.