SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 08:41 CEST

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. 3-månadersräntan höjs med 0,05 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

- Räntehöjningen är en anpassning till uppgången i de längre marknadsräntorna under den senaste tiden.

Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter Förändring
Rörlig (3-mån) 3,85% 4,25% +0,05%
1 år 3,95% 4,35% +0,15%
2 år 4,40% 4,80% +0,15%
3 år 4,80% 5,20% +0,20%
4 år 5,10% 5,50% +0,20%
5 år 5,35% 5,75% +0,20%
7 år 5,65% 6,05% +0,15%
10 år 6,00% 6,40% +0,15%

För mer information, kontakta:

Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72

Anders Heder, controller SBAB, på 054-174458, 0708-129868 eller anders.heder@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.