SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 08:39 CEST

Bolåneföretaget SBAB sänker från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Räntesänkningen är en anpassning till nedgången i de längre marknadsräntorna under den senaste tiden.

Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter Förändring
Rörlig (3-mån) 3,85% 4,25% Oförändrad
1 år 3,80% 4,20% -0,05%
2 år 4,25% 4,65% -0,10%
3 år 4,60% 5,00% -0,15%
4 år 4,85% 5,25% -0,15%
5 år 5,05% 5,45% -0,15%
7 år 5,40% 5,80% -0,10%
10 år 5,75% 6,15% -0,10%

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 070-637 12 72

Anders Heder, controller SBAB, på 054-174458, 0708-129868 eller anders.heder@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.