SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 10:42 CEST

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,05 och 0,25 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Räntehöjningen är en anpassning till den kraftiga uppgången i
marknadsräntorna under den senaste veckan. Det är framför allt signaler om en bättre konjunktur från USA, där sysselsättningen nu börjar öka, som ligger bakom de stigande obligationsräntorna.
- Även om den svenska konjunkturen inte förändrats, så följer de svenska långräntorna med i den internationella ränteuppgången, säger Tomas Pousette (se bilaga 1 sidan 2).

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 070-637 12 72
Tomas Pousette, ekonom SBAB, på 08-614 43 88, 0708-922663

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.