SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 08:48 CEST

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med idag de bundna boräntorna med mellan 0,10 och 0,25 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Räntehöjningen är en anpassning till den kraftiga uppgången i marknadsräntorna under den senaste tiden.

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 070-637 12 72

Anders Heder, controller SBAB, på 054-174458, 0708-129868 eller anders.heder@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.