SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 09:58 CET

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med idag de bundna boräntorna med 0,10 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Räntehöjningen är en anpassning till den kraftiga uppgången i marknadsräntorna under den senaste tiden.

Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter Förändring
Rörlig (3-mån) 3,85% 3,85% Oförändrad
1 år 4,10% 4,10% +0,10%
2 år 4,70% 4,70% +0,10%
3 år 5,10% 5,10% +0,10%
4 år 5,35% 5,35% +0,10%
5 år 5,60% 5,60% +0,10%
7 år 5,90% 5,90% +0,10%
10 år 6,20% 6,20% +0,10%

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 070-637 12 72

Anders Heder, controller SBAB, på 054-174458, 0708-129868
eller anders.heder@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 21,1 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,6 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.