SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 09:18 CEST

Bolåneföretaget SBAB ändrar idag flera av de bundna boräntorna. 4 till 10 års bindningstider sänks med 0,10 procentenheter, 2 års bindningstid höjs med 0,10 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter
Förändring
Rörlig (3-mån)
2,99 %
2,99 %
Oförändrad

1 år
3,35 %
3,35 %
Oförändrad

2 år
3,80 %
3,80 %
+0,10 %

3 år
4,25 %
4,25 %
-0,10 %

4 år
4,55 %
4,55 %
-0,10 %

5 år
4,75 %
4,75 %
-0,10 %

7 år
5,20 %
5,20 %
-0,10 %

10 år
5,55%
5,55 %
-0,10 %


För mer information, kontakta:
Lena Hedlund, chef Kommunikation, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25, eller lena.hedlund@sbab.se.

Barbro Wickman-Parak, Chefsekonom, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se.

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.