SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 08:32 CEST

Bolåneföretaget SBAB sänker idag alla bundna boräntor förutom 1-åringen, med mellan 0,05 och 0,10 procentenheter. 3-månadersräntan lämnas oförändrad. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Räntesänkningen är en anpassning till uppgången i marknadsräntorna under de senaste dagarna.

Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter Förändring
Rörlig (3-mån) 2,99 % 2,99 % Oförändrad
1 år 3,35 % 3,35 % Oförändrad
2 år 3,75 % 3,75 % -0,05 %
3 år 4,15 % 4,15 % -0,10 %
4 år 4,45 % 4,45 % -0,10 %
5 år 4,70 % 4,70 % -0,05 %
7 år 5,15 % 5,15 % -0,05 %
10 år 5,50 % 5,50 % -0,05 %


För mer information, kontakta:

Lena Hedlund, chef Kommunikation, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25, eller lena.hedlund@sbab.se.

Barbro Wickman-Parak, Chefsekonom, på 08-614 38 88, 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se.
För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med cirka 10.000 kunder och en marknadsandel om 17,3 procent på företagsmarknaden och cirka 241.000 kunder och en marknadsandel om 8,1 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 65 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.