SBAB

SBAB ändrar boräntorna

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:53 CET

Bolåneföretaget SBAB höjer från och med den 6 mars 3-månadersräntan med 0,19 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners Ikanobanken, ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Räntehöjningen är en anpassning till höjda marknadsräntor under den senaste tiden.

Bindningstid Villa Fritidshus och bostadsrätter Förändring
Rörlig (3-mån) 2,98 % 2,98 % +0,19 %
1 år 3,23 % 3,23 % Oförändrad
2 år 3,49 % 3,49 % Oförändrad
3 år 3,85 % 3,85 % Oförändrad
4 år 4,05 % 4,05 % Oförändrad
5 år 4,15 % 4,15 % Oförändrad
7 år 4,35 % 4,35 % Oförändrad
10 år 4,55% 4,55 % OförändradFör mer information, kontakta:
Lena Hedlund, Chef kommunikation, på 08-614 38 49, 0708-58 07 25, eller e-post lena.hedlund@sbab.se

Peter Gertman, chef Privatmarknad, tel 08-614 43 15 eller 0708-76 13 33, eller
e-post peter.gertman@sbab.se


För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00


SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.


SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 15 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,4 % på privatmarknaden.