SBAB

SBAB förenklar för dig som planerar att köpa bostadsrätt i storstan.

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 15:03 CET

SBAB lanserar en kostnadsfri webbaserad karttjänst som förenklar för den som är med i budgivning eller planerar att köpa en bostadsrätt i storstan. Köparen kan enkelt se vad slutpriset kan bli i det område han eller hon är intresserad av. SBAB:s Storstadsguide finns tillgänglig på sbab.se med start fredagen den 17 november.

- Det som är spännande med denna tjänst är att köpare kan uppskatta vad det i slutänden kan kosta att köpa en bostadsrätt i det område man är intresserad av, säger Lena Hedlund, Kommunikationschef på SBAB. Det är ofta svårt att på för-hand veta hur mycket den lägenheten man vill ha kommer att kosta, eftersom det kan skilja en del mellan utropspris och slutligt försäljningspris.

SBAB:s Storstadsguide är en kostnadsfri webbaserad karttjänst där storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är indelade i ett flertal mindre prisområden. För varje prisområde presenteras ett genomsnittspris per kvadratmeter för en nor-mallägenhets slutpris, vilket gör det enkelt att se vad det kostar i respektive om-råde för storleken på bostadsrätten man letar efter. Storstadsguiden tar hänsyn till storleken man letar efter då kvadratmeterpriserna skiljer sig åt beroende på lägenhetens storlek.

- Kvadratmeterpriserna vi presenterar i SBAB:s Storstadsguide är baserade på faktiska försäljningspriser, säger Lena Hedlund. Modellen som används för att räkna fram priserna är en förenklad version av vad banker samt vi själva använ-der och ersätter naturligtvis inte den värdering som görs när man till exempel ska ta ett bostadslån.

Stockholm är indelat i ett 30-tal prisområden, Göteborg i ett 20-tal prisområden och Malmö är indelat i ungefär 15 prisområden. Storstadsguiden kommer konti-nuerligt att utökas med fler områden samt i ett senare skede även inkludera pri-ser för villor i storstadsområden.

Prisstatistiken som presenteras i Storstadsguiden tas fram och bearbetas av Ljungquist Information, www.ljungquist.se.

Storstadsguiden finns tillgänglig på SBAB:s hemsida med start den 17 november.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Isaksson, Pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50
eller mattias.isaksson@sbab.se


Bakgrund

Värderingsunderlaget levereras av Ljungquist Information, www.ljungquist.se. De samlar in priser från 30 000 sålda bostadsrättslägenheter i Sverige varje år och jämför dem. De priser som visas baseras på en så kallad normlägenhet. Det är en bostadsrättslägenhet som antas ligga på tredje våningen i ett hus med hiss, utan balkong, utan öppen spis och utan sjöutsikt. Ljungquist går igenom avvikelser och skapar därefter olika så kallade värdeområden där priserna är jämförbara med varandra. Priserna är rensade från extremer, både uppåt och nedåt, till exempel är lägenheten med egen helikopterplatta på taket som såldes i området inte med i prisstatistiken.

I SBAB:s Storstadsguide har vi slagit samman flera värdeområden och skapat något större områden som vi kallar prisområden. Storstadsguiden uppdateras varje månad och i tjänsten framgår det när den senaste uppdateringen gjordes.

Storstadsguiden hittar ni på SBAB:s hemsida från och med 17 november

SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 13,9 % på före-tagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5 % på privatmarknaden.