SBAB

SBAB introducerar elektroniska signaturer på Internet

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 08:36 CEST

Nu är det möjligt för bolåneföretaget SBAB:s kunder att underteckna förlängningserbjudanden direkt på SBAB:s sajt. Nästa steg blir att kunderna även kan underteckna sina lånehandlingar direkt på företagets webbplats. Det elektroniska certifikatet BankID integreras i samarbete med WM-data.

Över hälften av SBAB:s privatkunder ansöker om lån via Internet. Därför blir möjligheten för kunderna att underteckna lånehandlingarna direkt på Internet är ett naturligt steg för SBAB.

- I dag kan kunderna gå in på SBAB:s sajt och underteckna förlängningserbjudanden. På sikt ska man kunna underteckna alla handlingar direkt på webbplatsen, säger Roger Précenth, IT-strateg på SBAB.

BankID fungerar med hjälp av ett så kallat certifikat, ett program som utgör en elektronisk id-handling med säkra uppgifter om kundens namn och personnummer. Certifikatet lagras på kundens dator för att kunna användas vid behov.

- Denna tjänst har länge efterfrågats av våra kunder, som är vana att utföra sina ärenden på Internet, säger Roger Précenth.

För att få tillgång till BankID krävs att kundens Internetbank erbjuder tjänsten. De banker som för närvarande tillhandahåller BankID är Föreningssparbanken, Handelsbanken, Ikanobanken, Skandiabanken och Östgötabanken.
För mer information, kontakta:

Roger Précenth, IT-strateg SBAB,
på 054-17 44 04, 070-817 36 59 eller
roger.precenth@sbab.se

Annelise Jansson, informationschef SBAB,
08-614 43 55 eller 070-637 12 72

Leif Grindegård, projektledare WM-data,
på 054-14 70 00 vx, 070-550 08 85 eller
leif.grindegard@wmdata.se


För mer information om SBAB, se www.sbab.se.


SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.