SBAB

SBAB: s Mäklarbarometer

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:18 CEST

Snabbare affärer och högre priser än väntat
Fastighetsmäklarnas förväntade sig stigande bostadspriser första kvar-talet men än en gång har de underskattat styrkan i uppgången. Det star-ka marknadsläget väntas i det stora hela stå sig under andra kvartalet. Det visar Mäklarbarometern som är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som Sta-tistiska Centralbyrån genomför på uppdrag av SBAB.

Underskattningen av marknadens styrka under första kvartalet gällde både bostadsrätter och småhus och samtliga centrala variabler som prisökning, skillnad mellan försäljnings-pris och utgångspris och försäljningstider.

– När barometerundersökningarna startade 2005 fanns farhågor om att mäklarna i sina prognoser skulle vara notoriskt överoptimistiska. När vi nu ser tillbaka på det år som un-dersökningarna genomförts kan vi konstatera att det förhållit sig tvärtom, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB.

Trots flera kvartal med prisökningar som varit långt över förväntan är det en försvinnan-de liten andel av mäklarna som tror på fallande priser andra kvartalet. Det stora flertalet tror på oförändrade priser men en betydande del tror att bostadspriserna fortsätter upp-åt.

Prisförväntningar inför andra kvartalet 2006
[För tabell se pdf)
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/84/AB/wkr0001.pdf

– Mäklarnas svar i barometern har en stark underton även om förväntningarna skruvats ner andra kvartalet. De räntehöjningar som Riksbanken genomförde i början av året och de som väntas komma längre fram har inte utlöst några dystra tongångar utan bostads-marknaden väntas fortsätta att vara robust även om den mest expansiva fasen kan vara över, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB.

Trots att flera centrala variabler utvecklades starkare än väntat modererades mäklarnas bedömning av marknadsläget första kvartalet. En oväntad nedgång i inströmningen av nya objekt kan vara en bidragande orsak. Stor-Göteborg och Stor-Malmö fortsätter att ha den största övervikten av optimistiska mäklare. När det gäller marknadsläget andra kvartalet räknar mäklarna genomgående att det förbättras ytterligare.

Marknadsläget för bostadsrätter och småhus första kvartalet 2006
[För tabell, se pdf]

Anm.: Nettotalen anger andelen som uppger att marknadsläget är bra minus andelen som anger att det är dåligt.

För ytterligare information, kontakta
Tomas Pousette, ekonom SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63
eller tomas.pousette@sbab.se

Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78 eller barbro.wickman-parak@sbab.se

Mattias Isaksson, Pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50
eller mattias.isaksson@sbab.se

Mäklarbarometern finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.

SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lön-samhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0 % på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5 % på privatmarknaden.