SBAB

SBAB:s Mäklarbarometer: Mäklarna spår svagare prisuppgång på bostäder fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 08:57 CET

Fastighetsmäklarnas högt ställda förväntningar om stigande priser på bostadsrätter och småhus tredje kvartalet överträffades med råge. Bostadspriserna väntas fortsätta uppåt fjärde kvartalet men i betydligt lugnare takt. Malmö har den hetaste marknaden för bostadsrätter och Göteborg är hetast för småhus. Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som är en kvartalsvis enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som Statistiska Centralbyrån genomför på uppdrag av SBAB.

För fjärde kvartalet är förväntningarna för bostadsrättsmarknaden och småhusmarknaden likartade. Försäljningstiderna väntas öka något och differensen mellan försäljningspris och utgångspris väntas vara i stort sett oförändrad. Bostadspriserna väntas fortsätta uppåt men i uppbromsad takt.

– Om mäklarna får rätt dämpas prisökningarna ordentligt fjärde kvartalet. Men det ska ses mot bakgrund av de kraftiga prisökningarna tredje kvartalet, säger Tomas Pousette, ekonom på SBAB.

En stor övervikt av fastighetsmäklarna väntade sig stigande priser på bostadsrätter och småhus tredje kvartalet. Med facit i hand kan konstateras att fastighetsmäklarna ändå underskattade styrkan i prisuppgången. För fjärde kvartalet väntas bostadspriserna öka men i lugnare takt.

Priser på bostadsrätter och småhus, prognoser och utfall

[Removed Graphics]

Anm: Nettotalen anger andelen som upper att priserna ökat minus andelen som uppger att de fallit.

– ¬Vår förra enkät genomfördes 8-29 juni. Då kunde bara en del av svaren ta hänsyn till Riksbankens räntesänkning 22 juni. Den blev dessutom större än väntat. Det bör vara den främsta förklaringen till att mäklarna ”togs på sängen” när det gäller styrkan i prisstegringarna, säger Barbro Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB.

Prisutvecklingen är givetvis en viktig faktor när mäklarna bedömer marknadsläget för bostadsrätter och småhus. Dessutom förkortades försäljningstiderna överlag och budgivningen drog upp försäljningspriserna över utgångspriserna i större utsträckning än andra kvartalet. Föga överraskande vittnar fastighetsmäklarnas svar om en mycket stark bostadsmarknad tredje kvartalet.

Marknadsläget för bostadsrätter och småhus tredje kvartalet

[Removed Graphics]

Anm.: Nettotalen anger andelen som uppger att marknadsläget är bra minus andelen som anger att det är dåligt

För ytterligare information, kontakta
Tomas Pousette, ekonom SBAB, tfn 08-614 43 88 eller 0708-92 26 63 eller tomas.pousette@sbab.se
Barbro Wickman-Parak, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 38 88 eller 0733-60 45 78
Mattias Isaksson, Pressansvarig SBAB, tfn 08-614 38 50 eller 0708-80 38 50 eller mattias.isaksson@sbab.se

Mäklarbarometern finns i sin helhet på SBAB:s hemsida, www.sbab.se.