SBAB

SBAB sänker boräntorna

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 08:47 CEST

Bolåneföretaget SBAB sänker idag de bundna boräntorna med upp till 0,35 procentenheter. Tremånadersräntan sänks med 0,10 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Sänkningen är en anpassning till den senaste tidens kraftiga nedgång i de långa marknadsräntorna.

Bindningstid Villa
Fritidshus och bostadsrätter
Förändring

Rörlig (3-mån) 4,50%
4,90%
-0,10%

1 år 4,05%
4,45%
-0,30%

2 år 4,10%
4,50%
-0,35%

3 år 4,35%
4,75%
-0,35%

4 år 4,60%
5,00%
-0,30%

5 år 4,75%
5,15%
-0,30%

7 år 5,15%
5,55%
-0,25%

10 år 5,50%
5,90%
-0,25%


För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72
eller annelise.jansson@sbab.se
Erik Ekström, marknadschef SBAB, på 054-172662, 0708-490936 eller erik.ekstrom@sbab.seFör mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på markanden.