SBAB

SBAB sänker boräntorna

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 08:38 CEST

Bolåneföretaget SBAB sänker från och med idag tremånadersräntan med 0,05 procentenheter. De bundna boräntorna sänks med 0,25 procentenheter. Ränteändringen gäller också för SBAB:s samarbetspartners ICA Banken AB och SalusAnsvar Bank.

Sänkningen är en anpassning till den senaste tidens nedgång av marknadsräntorna.

Bindningstid Villa
Fritidshus och
bostadsrätter
Förändring

Rörlig (3-mån) 4,05%
4,45%
-0,05%

1 år 3,65%
4,05%
-0,25%

2 år 3,75%
4,15%
-0,25%

3 år 3,95%
4,35%
-0,25%

4 år 4,20%
4,60%
-0,25%

5 år 4,35%
4,75%
-0,25%

7 år 4,75%
5,15%
-0,25%

10 år 5,10%
5,50%
-0,25%


För mer information, kontakta:

Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se
Erik Ekström, marknadschef SBAB, på 054-172662, 0708-490936 eller erik.ekstrom@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 020-45 30 00

SBAB:s policy är att förändringarna i utlåningsräntorna nära ska följa utvecklingen i marknadsräntorna. I skeden av snabba förändringar i marknadsräntorna blir också SBAB:s ändringar av utlåningsräntorna frekventa. Syftet med SBAB:s policy är att kunderna vid varje givet tillfälle ska erbjudas en utlåningsränta som nära ansluter till SBAB:s faktiska upplåningskostnader på marknaden.