SBAB

SBAB ser positivt på ny lag som möjliggör emission av säkerställda obligationer

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:53 CEST

SBAB välkomnar lagen om utgivning av säkerställda obligationer som träder i kraft den 1 juli 2004 och möjliggör emission av säkerställda obligationer. Fordran som följer av säkerställda obligationer är förenad med förmånsrätt i emittentens konkurs.

SBAB:s styrelse har mot bakgrund av detta den 24 maj fattat ett beslut som möjliggör användandet av säkerställda obligationer som en finansieringskälla.

- Beslutet betyder att SBAB påbörjar det förberedande arbetet med att ansöka om tillstånd samt genomföra de åtgärder som enligt lagen krävs för att ge ut säkerställda obligationer, säger Eva Cederbalk, vd i SBAB.

SBAB avser återkomma med ytterligare information i frågan när Finansinspektionens föreskrifter avseende säkerställda obligationer är beslutade.

För vidare information
Göran Laurén, Finansdirektör, tel 08-614 38 40 eller 070 876 57 16
Annelise Jansson, Informationschef, tel 08-614 43 55 eller 070 637 12 72