SBAB

SBAB sponsrar Världsnaturfondens Östersjöarbete

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 16:04 CEST

Bolåneföretaget SBAB har slutit ett sponsoravtal med Världsnaturfonden, WWF, som syftar till att rädda Östersjön. SBAB har lagt om kursen för sin sponsring och satsar nu alla resurser på att förbättra miljön i Östersjön.

– Många kunder känner sig inte längre bekväma med att låna pengar av ett företag som inte tar ett tydligt miljöansvar. Ska vi vara ett självklart val för kunden och stolta över vårt arbete måste vi också börja engagera oss i miljöfrågorna, säger Christer Malm, vd på SBAB.

På SBAB:s hemsida kommer utvecklingen av Östersjöprojektet att presenteras i en dialog med företagets 250.000 kunder. Alla SBAB:s medarbetare har fått ett medlemskap i WWF, så att de kan följa förbättringsarbetet genom medlemstidningar och annan information. Sponsoravtalet med WWF gäller under tre år.

– Även inom miljöområdet intar SBAB en utmanarposition och vi vill utmana också andra svenska företag att medverka till att rädda Östersjön, säger Christer Malm.

Världsnaturfondens nya Östersjöprogram presenterades i samband med den nu pågående Östersjöfestivalen. Arbetet syftar till att minska övergödningen, skapa ett nätverk av skyddade områden, stoppa miljöfarliga transporter och skapa ett hållbart fiskbestånd. Christer Malm höll idag ett tal på Världsnaturfondens seminarium för Östersjön. Anförandet kommer att kunna ses på SBAB:s hemsida.

För mer information, kontakta:
Annelise Jansson, informationschef SBAB, på 08-614 43 55, 0706-37 12 72 eller annelise.jansson@sbab.se

För mer information om SBAB, se www.sbab.se.

SBAB är det bankoberoende bolåneföretaget, som på ett effektivt och lönsamt sätt ska bidra till konkurrens och mångfald på bolånemarknaden. Vi är den främsta utmanaren på bolånemarknaden, med 10.000 kunder och en marknadsandel om 19,5 procent på företagsmarknaden och 241.000 kunder och en marknadsandel om 7,5 procent på privatmarknaden. SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. Cirka 55 procent av våra privatkunder söker lån via Internet, vilket är en av anledningarna till att SBAB kan erbjuda en av marknadens lägsta bolåneräntor.