SBAB

SBAB värdepapperiserar lån till bostadsrättsföreningar, SRM Investment No 3 Limited

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 09:08 CEST

SBAB genomför nu ytterligare en värdepapperisering, denna gång innehållande lån till bostadsrättsföreningar motsvarande Euro 1 miljard. Likviddagen för transaktionen är planerad den 1 juli 2003. Citigroup har agerat Lead Manager och rådgivare för transaktionen, SRM Investment No 3 Limited.

SRM Investment No. 3 Limited, är den tredje transaktionen gjord under SRM Investment securitisation programme och innehåller lån till bostadsrättsföreningar.
- Detta är första gången som lån till bostadsrättsföreningar värdepapperiseras i Sverige, vilket gör att SBAB öppnar upp nya möjligheter för finansiering av bostäder, säger Göran Laurén, finansdirektör i SBAB. Detta ger MBS-investerare ett bra tillfälle att diversifiera sina portföljer till att även innehålla svenska bolån.

Transaktionen är riktad till europeiska investerare, vilket leder till att SBABs investerarbas ytterligare breddas.

All löpande information till investerare, såsom statistik kring portföljens utveckling, kommer att tillhandahållas via en speciellt utvecklad website; www.srminv.com

Ratinginstituten S & P och Moody´s har åsatt transaktionen följande rating: 89,50 %, AAA/Aaa; 3,25 % AA/Aa3; 3,50% A/A2 samt 3,75 % BBB/Baa2. Den vägda löptiden förväntas bli ca 4,6 år.

För mer information, kontakta:

Göran Laurén, Finansdirektör SBAB, tel; 08-614 38 40 eller mobil; 0708-76 57 16
Mail; goran.lauren@sbab.se

Johan Franzén, stf Finansdirektör SBAB, tel; 08-614 43 25 eller mobil; 0708-13 03 38.
Mail; johan.franzen@sbab.se

Annelise Jansson, Informationschef SBAB, tel; 08-614 43 55 eller mobil; 070-637 1272.
Mail; annelise.jansson@sbab.se

Pressreleasen återfinns även på www.sbab.se