SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Mark AB köper tomtmark på Östermalm i Stockholm för nybyggnad av bostadsrätter

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 15:28 CEST

SBC Mark AB, dotterbolag till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), har genom en ekonomisk förening köpt fastigheten Svea Artilleri 18 av Stiftelsen MHS- Eleven. Köpet möjliggör uppförandet av lägenheter enligt SBCs koncept för kvalitetsboende.

För ytterliggare information kontakta:
Leif Ågren, VD SBC Mark AB
Telefon: 08-50 11 50 07
E-post: leif.agren@sbc.se

Kort om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
SBCs affärside är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan sälja tjänster och utveckla värden som är till nytta för boende och bostadsrättsföreningar.
www.sbc.se
E-mail sbc@sbc.se