SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC renodlar genom försäljning av projektutvecklingsverksamheten - skapar gemensamägt bolag med JM

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 09:10 CET

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum överlåter merparten av affärsområdet Projektutveckling till ett av JM och SBC gemensamägt bolag, SBC Bo. Separat avyttring av projekt i västra Sverige pågår och ingår ej i överlåtelsen. Resultateffekten från överlåtelsen kombinerat med bedömt nedskrivningsbehov inför den planerade avyttringen av projekten i Väst uppskattas leda till en negativ resultateffekt för SBC om cirka 50-70 mkr.

Försäljningen är en del av bemyndigandet från årsstämman 2009 och genomförs för att väsentligt minska SBCs riskexponering samt för att stärka SBCs likviditet och finansiella ställning vilket tillsammans med en satsning på SBCs förvaltningsverksamhet skapar ökad möjlighet för konkurrenskraftiga tjänster och lönsam tillväxt.

”Den negativa resultatpåverkan är självklart betungande men är nödvändig för att minimera riskexponeringen och för att ta ansvar för att säkerställa att projekten verkställs. SBCs ekonomiska ställning har dessutom gjort det mycket svårt att få finansiering för våra i tid närliggande projekt. Samtidigt möjliggör denna affär SBCs fortsatta utveckling mot en ledande roll på marknaden för förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar”, säger Helena Skåntorp, vd för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

JM är huvudägare och finansiellt ansvarig i det gemensamma bolaget.

Huvuddelen av verksamheten i SBC-koncernens dotterbolag SBC Mark såsom merparten av projektportföljen kommer att ingå i SBC Bo och samtliga åtta anställda erbjuds anställning. Projekt i västra Sverige är under separat avyttring och ingår ej i överlåtelsen. Avyttringsprocessen och det aktuella marknadsläget visar på ett nedskrivningsbehov för det samlade värdet på ”verksamhet till försäljning”. Målet är att försäljningen av västprojekten ska vara genomförd under första kvartalet 2010, vilken då väsentligt reducerar koncernens skuldsättning och riskexponering

Den beräknade förlusten i ”verksamhet till försäljning” till följd av den genomförda försäljningen och den planerade avyttringen av projekt i väst uppgår till 50-70 Mkr.

SBC-koncernen ansvarar för produktionen av de två pågående projekten Eolshäll och Fotö. Eolshäll beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2010 och för Fotö är produktionsstart beräknad till första kvartalet 2010.

SBC Bospar
SBC ansvarar fortsatt för bosparandet tillsammans med Handelsbanken. SBCs bosparare erhåller förtur till samtliga projekt i SBC Bo, existerande såväl som tillkommande.

SBC Bo AB
SBC Bo ska med utgångspunkt från bolagets projektportfölj främst prioritera plan- och utvecklingsarbete så att de olika projekten kan drivas fram till ett genomförande.

”Vi ser fram emot att fullfölja dessa spännande bostadsprojekt med närmare 1000 bostäder tillsammans med SBC", säger Johan Skoglund, VD på JM.

JM och SBC har tidigare framgångsrikt samarbetat inom stora bostadsprojekt såsom Liljeholmsberget och Söder Torn samt i Hammarby Sjöstad och Liljeholmskajen.

Mot ett fokuserat SBC
Avyttringen är enligt den av årsstämman 2009 fastslagna strategin att fokusera på kärnverksamheten med ett rikstäckande utbud av förvaltningstjänster till bostadsrättföreningar. SBC arbetar aktivt med att avyttra projekt i väst, vilket skulle leda till genomförd renodling, med en väsentligt lägre riskexponering och stabilare finanser samt en positivt kassagenererande verksamhet.

”Med JM som huvudägare till det nya SBC Bo får de attraktiva projekten i vår projektportfölj en god utvecklingspotential. Det gynnar såväl SBCs Bosparare som SBC. Koncernen kan härmed fortsätta renodlingen av SBC och förverkliga visionen om att vara Sveriges ledande aktör inom bostadsrätt”, säger Lennart Hedquist, Styrelseordförande SBC.

 

För ytterligare information kontakta:

Helena Skåntorp, VD och koncernchef SBC, Tel 0708-18 39 07, e-post: helena.skantorp@sbc.se

Leif Carlsson, CFO SBC, Tel 0730-74 50 64, e-post: leif.carlsson@sbc.se

Se även:
www.sbc.se

www.sbc.se/nybostad (SBC Bospar)


SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.