SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC SVERIGES BOSTADSRÄTTSCENTRUM: SBCS NYEMISSION FULLTECKNAD

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 13:56 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51454

SBC SVERIGES BOSTADSRÄTTSCENTRUM: SBCS NYEMISSION FULLTECKNAD

(NGM:SBC)

Nyemissionen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu avslutad. Genom nyemissionen tillförs SBC cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader.

SBC ek för, som garanterade nyemissionen, tecknade sin andel i nyemissionen samt ytterligare 3 479 396 aktier. Härigenom blev emissionen fulltecknad. SBC ek för äger efter emissionen 67,5 procent av kapitalet och rösterna i SBC. Efter emissionen kontrolleras 72,5 procent av rösterna i SBC av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB tillsammans.

"Med våra stärkta finanser lägger vi nu en viktig grundsten för SBCs nya renodlade strategi med fokus på förvaltningstjänster", säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef SBC.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 7 280 000 aktier. Det totala antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 12 480 000 aktier.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NGM Equity från och med den 18 maj 2009.


För ytterligare information kontakta:
Helena Skåntorp, VD och koncernchef, tel 0708-18 39 07, e-post helena.skantorp@sbc.se
Leif Carlsson, CFO, tel 0730-74 50 64, e-post leif.carlsson@sbc.se
Sara Isaksson, Bolagssjurist, tel 0730-74 50 70, e-post sara.isaksson@sbc.se