SBC - Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC UTÖKAR TJÄNSTERNA MED SVENSK MARKSERVICE

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:54 CET

SBC, Svensk BostadsrättsCentrum, utökar sitt omfattande erbjudande av tjänster till bostadsrättsföreningar med markskötsel. SBC tecknar samarbetsavtal med Svensk Markservice som är Sveriges största företag inom markskötsel. Avtalet gör styrelsearbetet enklare för bostadsrättsföreningarna då de endast behöver vända sig till en part för alla fastighetens tjänster.

”Bostadsrättsskötsel har blivit allt mer komplicerat. SBCs målsättning är därför att göra livet lättare och enklare för de boende och styrelsen i bostadsrättsföreningarna. Med markskötsel kan vi erbjuda ett ännu mer komplett tjänsteerbjudande och ytterligare förenkla livet i bostadsrättsföreningarna”, säger Anders Österlund, Verksamhetsansvarig teknisk förvaltning SBC.

De nya tjänsterna som SBC erbjuder via samarbetet är Svensk Markservice kompletta erbjudande av alla former av skötsel och underhåll av mark och fastigheter. Allt ifrån gräsklippning, trädbeskärning, snöröjning och sandning till alla typer av anläggningsarbeten. Från hela parkanläggningar till mindre trädgårdar.

”Vi är specialiserade på markskötsel och det känns därför glädjande och naturligt att erbjuda våra tjänster tillsammans med SBC och deras specialiserade tjänsteerbjudande gentemot bostadsrättsföreningar”, säger Claes Persson, Vice VD Svensk Markservice.

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster med helhetslösningar inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar.

För mer information om SBC:s erbjudande av förvaltningstjänster se:
www.sbc.se/Forvaltning

För ytterligare information kontakta:

Anders Österlund, Verksamhetsansvarig teknisk förvaltning SBC,
e-post
anders.osterlund@sbc.se, tel: 0730-74 50 30

Claes Persson, Vice VD Svensk Markservice,
e-post
claes.persson@markservice.lrf.se, tel: 040-43 83 21

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa, förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare i SBC ek för". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar och producerar nya bostadsrätter för alla skeden i livet. SBC har sex kontor i landet med totalt cirka 210 anställda. 2008 var koncernens intäkter 390 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.