Svenska Byggingenjörers Riksförbund

SBR: Boverket underskattar bristen på Kontrollansvariga - risk för byggstopp trots dispens

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 15:43 CEST

Från årsskiftet kräver Plan- och Bygglagen (PBL) att det finns en certifierad kontrollansvarig (KA)för varje byggprojekt. Annars får kommunerna inte bevilja bygglov och arbetena inte påbörjas. 

 Regeln skulle ha gällt redan från 2012, men bristen på certifierade KA gjorde att Boverket gav dispens så att kommunerna i år kan ge bygglov även om den som är KA saknar certifiering.  Bristen på certifierade KA är dock fortsatt stor och Boverket planerar nu att förlänga dispensen med 6 månader.

 Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) som organiserar Kontrollansvariga byggingenjörer, konstaterar dock att Boverket återigen underskattar den tid det kan ta att få fram certifierade KA.

  – Idag finns bara knappt 2300 certifierade KA men det behövs omkring 8000 för att täcka behovet. Flaskhalsen är utbildningskapaciteten, det är mycket tveksamt om vi till halvårsskiftet 2013 ens når upp till hälften av behovet. Det gör att byggsektorn snart står inför samma problem igen och det skapar ryckighet och osäkerhet som drabbar hela byggsektorn och dess kunder.

 – Därför måste dispensen förlängas till dess att vi når balans och det kan ta flera år, säger SBRs förbundsdirektör Magnus Janson.

 – Boverket bör också ta initiativ för att täcka det långsiktiga behovet av certifierade KA, exempelvis mer aktivt informera och uppmuntra byggingenjörer att certifiera sig för KA-uppdrag.

 

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Janson, Förbundsdirektör, SBR Byggingenjörerna, Tel: 0730-712 766

E-mail: magnus.janson@sbr.se

SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom alla områden. SBR har ett centralt kansli i Stockholm och lokalavdelningar över hela landet. Medlemsantalet uppgår till ca 2800. SBR ger ut tidningen Husbyggaren.

SBR Byggingenjörerna,  Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm Tel: 08-462 17 90,  www.sbr.se