Svenska Byggingenjörers Riksförbund

SBR Byggingenjörerna kräver att Konsumentverket stoppar mäklares påtryckningar mot besiktningsmän

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 10:59 CET

Det har blivit vanligt att mäklare försöker påverka besiktningsmän som anlitas vid överlåtelser av småhus. Eller att de ifrågasätter besiktningsmannens utlåtande om husets skick. 

Detta framgår av en enkät från yrkesorganisationen SBR Byggingenjörerna, som besvarats av cirka hundra aktiva besiktningsmän som godkänts* av SBR.  

Drygt 40 procent av dem har upprepade gånger råkat ut för att säljare eller mäklare gjort försök att förringa eller ifrågasätta besiktningsresultatet.  20 procent av dem stöter på detta vid varannan besiktning eller mer.  

– Detta är inte acceptabelt, säger Magnus Janson, förbundsdirektör vid SBR Byggingenjörerna.

 – Objektivitet och oberoende är grundförutsättningar för ett seriöst besiktningsmannaskap. Det väcker därför stor irritation bland våra medlemmar när någon part försöker påverka deras arbete och utlåtanden till sin egen fördel.  Det har till och med förekommit att enskilda besiktningsmän av mäklare tvingats att ändra i utlåtanden.

 SBR kommer nu att kontakta Konsumentverket med krav på regler som hindrar säljare eller mäklare från att påverka besiktningsarbeten och utlåtanden.

 – Vi kommer också begära att Mäklarsamfundet uppmanar sina medlemmar att respektera besiktningsmännens oberoende ställning, och även ta upp frågan i Fastighetsmäklarnämnden. Om inte besiktningsmännens oberoende respekteras och garanteras kan vi överväga att publicera information om vilka mäklare som utsätter våra medlemmar för otillbörliga påtryckningar.

 SBR vill också ta upp frågan om hur begreppet ”Besiktning” får användas i marknadsföring.

 – I småhusannonser sägs numera ofta att objektet är ”besiktigat”.  Men det kan vara vilseledande om det inte framgår vem som utfört besiktningen och på vems uppdrag. 

 – Som köpare bör man alltid kolla upp vem som utfört besiktningen och dennes kvalifikationer. Man bör också vara vaksam på vaga eller otydliga noteringar i protokollet – det är en varningssignal om att besiktningen kan ha utförts av någon som påverkats av mäklaren eller som saknar adekvat utbildning.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Janson, Förbundsdirektör, SBR Byggingenjörerna, Tel: 0730-712 766

E-post: magnus.janson@sbr.se

 Jan Persson, Ordförande i SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp, Tel: 0708-759 526

E-post: jan.persson@visyd.se

 

Resultatet från SBRs enkät finns här: http://www.sbr.se/images/sbr_blandade_pdf/resultat_fran_snabbenkat_till_sbrs_0verlatelsebesiktningsgrupp.pdf

 SBRs skrivelse till Konsumentverket:  http://www.sbr.se/images/sbr_press_pdf/Konsumentverket_skrivelse.pdf

 Se även SBRs inlägg i SVT Debatt 16 november:

http://debatt.svt.se/2011/11/16/vi-overvager-att-hanga-ut-maklare-som-utsatter-vara-besiktningsman-for-patryckningar/

 

 

SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom alla områden. SBR har ett centralt kansli i Stockholm och lokalavdelningar över hela landet. Medlemsantalet uppgår till ca 2700. SBR ger ut tidningen Husbyggaren.

SBR Byggingenjörerna 

Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm Tel: 08-462 17 90,  www.sbr.se