SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCA förvärvar 50 procent av turkiskt hygienföretag

Pressmeddelande   •  Jun 29, 2011 09:04 CEST

SCA förvärvar 50 procent av det turkiska hygienföretaget Komili från Yıldız Holding, som är Turkiets största livsmedelskoncern. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 308 MSEK på skuldfri bas.

Komili är idag den fjärde största producenten av barnblöjor och mensskydd i Turkiet, och företaget har även verksamhet inom närliggande produktområden som våtservetter, tvål och schampo. Komili kommer att drivas som ett samägt bolag av SCA och Yıldız Holding.

Förvärvet innefattar lokal produktion och tillgång till ett starkt distributionsnät i landet. Komili har en årsomsättning om cirka 530 MSEK.

– Genom förvärvet etablerar vi en stark hygienverksamhet i Turkiet inom barnblöjor och mensskydd. Affären ger oss dessutom en plattform för vår inkontinensverksamhet på en viktig tillväxtmarknad med 70 miljoner invånare och en snabbväxande befolkning, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

Transaktionen beräknas vara klar under tredje kvartalet i år, efter godkännanden av berörda myndigheter.

Stockholm den 29 juni 2011

För ytterligare information, kontakta

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni, klockan 09.00.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2010 var 107 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). SCA har omkring 45.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.