Folksam

SCA och SKF förebildsföretag i nytt index om mänskliga rättigheter och miljö

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:34 CET

SCA får högsta betyg i hur företaget inom sin verksamhet definierar och hanterar risker på området mänskliga rättigheter. På andra plats placerar sig ABB, på tredje Holmen. Inom området hantering av miljörisker toppas listan av SKF. Därefter kommer Billerud, sedan SCA. Det sammantaget högsta betyget inom bägge mätkategorierna mänskliga rättigheter och miljö får därmed SCA.

Detta framgår av Folksams nya index för ansvarsfullt företagande, den första studie som gjorts över de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med socialt ansvar och miljö.

– Resultaten är till stora delar glädjande. Många börsföretag rapporterar utförligt om hur de arbetar med miljö- och MR-frågor, säger Carina Lundberg, chef för ägarfrågor på Folksam. En tydlig trend är att ju mer kraven ökar på börsvärde, ägarspridning och omsättning, desto bättre bedriver företagen arbetet kring mänskliga rättigheter och miljö. Bolagen på A-listan utklassar bolagen på O-listan.

Genomsnittsbetygen för de 269 företagen på Stockholmsbörsen i fråga om hur riskerna hanteras i verksamheten är tre stjärnor av sju, både för mänskliga rättigheter och miljö. Inom området mänskliga rättigheter är 25 börsföretag, uteslutande från O-listan, helt utan riskberedskap. Hela 68 börsföretag, nästan uteslutande från O-listan, saknar helt beredskap att hantera miljörisker. Vanligast är detta inom IT- och finansbranscherna.

Det kan finnas en indirekt fara för finansbranschen vad beträffar riskområdena mänskliga rättigheter och miljö. Många av företagen förefaller inte särskilt väl förberedda att hantera eventuella riskbilder inom områdena. Men det inflytande företagen kan utöva genom att föra upp dessa frågor på dagordningen ska inte underskattas.

– De signaler som investmentbolag och företag inom den finansiella sektorn ger är betydelsefulla. Genom att lyfta fram miljö och mänskliga rättigheter i sin redovisning kan de påverka i kraft av att vara ägare, på samma sätt som andra kapitalägare. Idag representerar marknadens och omvärldens kunskap om detta hårdvaluta för företagen, understryker Carina Lundberg. Allt fler tunga finansiella aktörer beaktar nu sociala och miljömässiga risker i sin företagsvärdering.

Skogsbranschen placerar sig i indexets betygstopp både vad gäller miljö- och MR-frågor (fem respektive fyra stjärnor). Media- och underhållningsbranschen intar bottenplaceringen (två stjärnor) för sin MR-hantering, medan IT-branschen får bottenbetyget (en stjärna av sju) för sitt miljöarbete.

– Resultaten vi får fram om börsföretagens sociala och miljömässiga ansvarstagande ingår som en viktig faktor i Folksams egen investeringsprocess, säger Carina Lundberg. Rapportunderlaget används i våra företagskontakter. Vi skriver brev till eller träffar de företag som fått lägst betyg. Som regel talar vi med den IR-ansvarige, men ofta även med VD och styrelse. Dialogen är vårt främsta verktyg att fortsätta påverka i riktning mot ett mer ansvarsfyllt företagande.

Betygsättningen i Folksams index bygger på en poängskala, enligt vilken ett företag kan få från noll till sju stjärnor i betyg. Läs om undersökningens förutsättningar, betygsättning och resultat på www.folksam.se/miljo_mr

För ytterligare information, kontakta:
Carina Lundberg, chef ägarfrågor Folksam, telefon 0708-31 59 71

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam investerar pensions- och livförsäkringsspararnas pengar enligt en etisk placeringspolicy, som följer FN:s och OECD:s riktlinjer på det sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga området. Folksam utövar en aktiv bolagsstyrning för att vända oetiska affärsbeteenden hos företag runtom i världen. Det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 164 miljarder kronor, av vilka 40 miljarder utgör fondsparande. Folksam har fått tidningen Sparöversikts utmärkelse Årets Räntefondförvaltare 2004, 2003, 2001, 2000 och 1997.