SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

SCA stärker närvaron i Sydamerika

Pressmeddelande   •  Apr 18, 2012 14:33 CEST

SCA förvärvar återstående 50 procent i det chilenska hygienbolaget PISA (Papeles Industriales S.A.) och kommer därigenom att äga bolaget till 100 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 520 MSEK.

Omsättningen uppgick 2011 till cirka 780 MSEK. Företaget är främst verksamt inom mjukpapper för konsumenter och storförbrukare, som svarar för knappt 70 respektive knappt 30 procent av omsättningen. Inkontinensskydd under SCAs globala varumärke TENA har även introducerats i Chile genom PISA.

SCA gick in med ett 50-procentigt ägande i PISA under 2003. Efter förvärvet som tillkännages idag, och som förväntas slutföras i slutet av april, blir PISA ett helägt dotterbolag till SCA.

-Tidpunkten är nu mogen för att ta nästa steg i vår expansion i Latinamerika, där PISA-förvärvet ytterligare stärker vår närvaro på denna viktiga tillväxtmarknad, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

PISA har en position som nummer två inom konsumentmjukpapper med varumärket Favorita. Inom mjukpapper för storförbrukare har PISA också en position som nummer två i Chile. Företaget har drygt 400 anställda och en fabrik i huvudstaden Santiago.

Stockholm den 18 april 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:
Pär Altan, chef medierelationer, 08 - 788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08 - 788 51 30

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2012, klockan 13.05 CET.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningslösningar. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka TENA och Tork är globala. Omsättningen 2011 var 106 miljarder kronor (11,7 miljarder euro). SCA har omkring 44.000 anställda. Mer information på www.sca.com

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.