Scandinavian Clinical Nutrition, SCN

SCANDINAVIAN CLINICAL NUTRITION I SVERIGE AB: SCN FÖRVÄRVAR DANSKT TILLVÄXTBOLAG OCH VÄLJER NY ORDFÖRANDE MED LÅNG ERFARENHET AV HÄLSOMARKNADEN

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:44 CEST

(NGM:SCN MTF)

Vid en extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) den 21 augusti 2007 godkändes det tidigare kommunicerade förvärvet av det danska biotech-bolaget Nordic Phytopharma A/S. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Carsten Waern, tidigare CEO för Nordic Phytopharma, till ny styrelseordförande i bolaget.

"Idag är en viktig dag i SCN:s historia. Förvärvet av NPP innebär inte bara att vi förstärker bolagets produktportfölj, vi får också in en erfaren exportavdelning och en ny styrelseordförande som har lång erfarenhet av den internationella hälsomarknaden. Carsten Waern har byggt upp ett antal framgångsrika företag, bland annat i Norden, och vi ser fram emot att få ta del av hans kunskaper", säger Ulf Söderberg, CEO för SCN.

"Jag ser fram emot att ta över ordförandeklubban i SCN", säger Carsten Waern, som genom förvärvet blir en av de största ägarna i bolaget.
"Tillsammans har NPP och SCN alla förutsättningar att bli en ledande aktör på den internationella hälsomarknaden. Vi har forskningskontakterna, vi har produkterna, och med NPP:s styrka inom export i Europa och Asien tillsammans med SCN:s dotterbolag i USA har vi också försäljningsorganisationen på plats."

Förvärvet slutfördes genom att stämman dels formellt godkände förvärvet, dels beslutade om nyemission av 2 105 363 aktier till säljarna av NPP till en kurs av 19 SEK. Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med 210 526,30 SEK.

Stämman beslutade även att emittera maximalt 550 000 teckningsoptioner i form av ett incitamentsprogram.

Mer information:
Ulf Söderberg, CEO, ulf.soderberg@scnutrition.com, +46 708 13 22 81
Carsten Waern, ordförande, cw@npp.dk, +45 2090 8888


Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) arbetar med forskning, utveckling och försäljning av vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Bolaget bildades i början av 2006 och har en produktportfölj med ett flertal etablerade varumärken, såsom CUUR, Membraseven och Ledactin. Spetskompetens och strategiska allianser inom både forskning och försäljning, i kombination med innovativa och vetenskapligt dokumenterade produkter, skapar förutsättningar för lönsam tillväxt både i Sverige och på bolagets exportmarknader. SCN är noterat på NGM Nordic MTF sedan den 6 december 2006.